AYDINLATMA METİNLERİ

DETAY LABORATUAR CİHAZLARI SAN. VE TİC. A.Ş

Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ
Detay Laboratuvar Cihazları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) bünyesindeki kişisel veriler, veri sorumlusu olan Şirket’in koruması altındadır. Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde muhafazasını sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ
Şirket ile aranızda kurulması hedeflenen hukuki ilişki çerçevesinde iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle sizden talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz aracılığıyla topluyoruz.
Kariyer portalları aracılığıyla paylaştığınız kişisel verilerinizi bize bu platformlar üzerinden iş başvurusu yapmanız yoluyla veya platformlar üzerinde yayınladığınız bilgileri 3.kişilerle paylaşma tercihlerinize göre bu platformlar içerisinden iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle topluyoruz.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ
Sizin; ad, soyadı, iletişim verisi, eğitim verisi, iş deneyimi verisi, referans gösterilen kişi verisi, kimlik verisi ve rızanız olması halinde dernek, vakıf ya da sendika üyeliği ve fotoğraftan oluşan kişisel verilerinizi;
• İşe alım için özgeçmiş taraması yapılması,
• Başvuran adayların görüşmeye çağrılması,
• Başvuran adayların değerlendirilmesi,
• Aday önerilmesi,
• Adaylarla iletişime geçilmesi,
• Referans kişileriyle iletişime geçilmesi,
• Adayla ücret üzerinde anlaşılması,
Amaçlarıyla işlemekteyiz.
Mevzuat kapsamında yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve savunma hakkımızı kullanabilmek adına yalnızca gerekli olan kişisel verilerinizi işliyoruz.
Kişisel verilerinizi yalnızca ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi temin ediyoruz.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA HAKLARINIZ
Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili;
• Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
• Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek,
haklarına sahipsiniz.
Kişisel verilerinizin Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep edebilirsiniz. Talebinizi alarak somut duruma göre en uygun imha yönetimini seçeceğiz, bu konuda bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.
Başvurunuzda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücret almadan sonuçlandırmaya çalışacağız ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücreti sizden talep edebiliriz. Kurul’un belirlediği ücret tarifesine göre; başvurunuza yazılı olarak cevap vermemiz halinde on sayfaya kadar sizden ücret almayacağız ancak on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alabiliriz. Başvuruya cevabı CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında vermemiz halinde kayıt ortamının maliyeti kadar bir ücret talep edebiliriz.
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu isterseniz Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz ile detay@detaylab.com adresine e-posta göndererek veya Şirketin internet sitesinde bulunan başvuru formunu doldurup imzalamak ve şahsen kimliğinizi ispatlamak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Hatırlatmak isteriz ki, Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.
İLETİŞİM BİLGİLERİDetay Laboratuvar Cihazları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

E-posta adresi: detay@detaylab.com
http://www.detaylab.com
Mersis No: 293051046000001
Adres : Yenibaraj Mah. 68020 Sk. Keçeli Apt. No: 2 D: 1 – Seyhan / ADANA

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA DİSTRİBÜTÖR YETKİLİSİ/ÇALIŞANI VE BAYİ YETKİLİSİ/ÇALIŞANI AYDINLATMA METNİ
Detay Laboratuvar Cihazları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) bünyesindeki kişisel veriler, veri sorumlusu olan Şirket’in koruması altındadır. Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde muhafazasını sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ
Şirket olarak kişisel verilerinizi;
• aramızdaki sözleşmenin ifası,
• hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
• kanunlarda öngörülen nedenlerle ve
• temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaati gereği işliyoruz.
Sizden, distribütör ve/veya bayinizi temsilen diğer yetkililerden/çalışanlardan talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin tarafınızdan ve/veya şirketinizin diğer yetkilileri/çalışanları tarafından bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi yoluyla topluyoruz.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ
Sizin; ad, soyadı, kimlik verisi, iletişim verisi, finansal veri ve rızanız olması halinde kimlik fotokopisi ve fotoğraftan oluşan kişisel verilerinizi;
• Teklif gönderilmesi ve sözleşme oluşturulması,
• Aramızda kurulan sözleşmelerin uygulanabilmesi,
• Karşılıklı yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
• İletişim kurulması,
• Sözleşmeler kapsamındaki mal ve hizmet alımının yürütülmesi,
• Finansal ilişkilerin yürütülmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
• Eğitimlerin organize edilmesi ve eğitim istatistiklerinin tutulabilmesi,
• Tanıtım ve ürün bilgilendirmesi yapılması,
• Teknik bilgilendirme yapılması,
• Satış sonrası destek verilmesi,
• Toplantı organizasyonlarının yapılması,
• İhale şartnamelerinin karşılanması,
• Arıza durumlarında, arıza kaydı alınması ve arızanın giderilmesi,
• Tarafımıza iletilen ihbar ve şikayetlerin değerlendirilmesi,
Amaçlarıyla işliyoruz.İlgili mevzuat kapsamında yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve savunma hakkımızı kullanabilmek adına yalnızca gerekli olan kişisel verilerinizi işliyoruz.
Kişisel verilerinizi yalnızca ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi temin ediyoruz.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARIMI
Kişisel verilerinizi, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Vergi Daireleri gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşıyoruz.
Kişisel verilerinizi danışmanlık aldığımız hukuk bürolarına, hukuki taleplere karşı savunma hakkımızı kullanabilmemiz için mahkemelere, resmi işlemlerin yürütülmesi için noterlere aktarıyoruz.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA HAKLARINIZ
Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili;
• Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
• Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek,
haklarına sahipsiniz.
Kişisel verilerinizin Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep edebilirsiniz. Talebinizi alarak somut duruma göre en uygun imha yönetimini seçeceğiz, bu konuda bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.
Başvurunuzda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücret almadan sonuçlandırmaya çalışacağız ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücreti sizden talep edebiliriz. Kurul’un belirlediği ücret tarifesine göre; başvurunuza yazılı olarak cevap vermemiz halinde on sayfaya kadar sizden ücret almayacağız ancak on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alabiliriz. Başvuruya cevabı CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında vermemiz halinde kayıt ortamının maliyeti kadar bir ücret talep edebiliriz.
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu isterseniz Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz ile detay@detaylab.com adresine e-posta göndererek veya Şirketin internet sitesinde bulunan başvuru formunu doldurup imzalamak ve şahsen kimliğinizi ispatlamak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Hatırlatmak isteriz ki, Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.
İLETİŞİM BİLGİLERİ

Detay Laboratuvar Cihazları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

E-posta adresi: detay@detaylab.com
http://www.detaylab.com
Mersis No: 293051046000001
Adres : Yenibaraj Mah. 68020 Sk. Keçeli Apt. No: 2 D: 1 – Seyhan / ADANA

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ
Detay Laboratuvar Cihazları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) bünyesindeki kişisel veriler, veri sorumlusu olan Şirket’in koruması altındadır. Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde muhafazasını sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ
Şirket olarak kişisel verilerinizi;
– aramızdaki sözleşmenin ifası,
– hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
– bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumlarında ve
– temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaati gereği işliyoruz.
Sizden ve/veya bağlı olduğunuz kurumdan talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin ve/veya bağlı olduğunuz kurum tarafından bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi yoluyla veya internet sitesi üzerinden topluyoruz.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ
Sizin; ad, soyadı, iletişim verisi, finansal veri, kimlik verisi, pasaport ve geçerli vize bilgileri, kurum bilgisi ve ilgilendiğiniz ürünler ve açık rızanız olması halinde dernek, vakıf ya da sendika üyeliği ve fotoğraftan oluşan kişisel verilerinizi;
• Müşteri ziyaretlerinin planlanması,
• Bilgilendirme yapılması,
• Ürün tanıtımı yapılması,
• Müşteri ziyaretlerinin değerlendirilmesi,
• İletişim kurulması,
• Yapılan ziyaretlerin hizmetin iyileştirilmesi ve takibi için kayıt altına alınması,
• Arıza taleplerinin alınması, kaydedilmesi ve giderilmesi,
• Satış sonrası destek verilmesi,
• Bilimsel konularda görüşülmesi,
• Saha fizibilitesi yapılması,
• Bakanlık bildirim ve geri bildirimlerinin yapılması,
• Kongrelerin düzenlenmesi, katılımcıların belirlenmesi, organizasyonların yapılması,
• Konuşmacı hekimlerin belirlenmesi,
• Bülten iletilmesi,
• Müşteri anketlerinin yapılması, memnuniyetinin ölçümü ve geliştirilmesi,
• Müşterilere görüşmek istedikleri konular için randevu verilmesi,
• İhalelere girilmesi, ihale şartnamelerinin karşılanması,
• Acil saha bildirimlerinin yapılması,
• Müşteri kayıtlarının raporlanması,
• Tebrik kartları, ajanda, takvim vb promosyon ürünlerinin gönderilmesi,
• Sipariş takibinin yapılması,
• Müşteriden gelen taleplerin karşılanması,
• Müşteriye ürün gönderilmesi,
• Fiyat teklifi yapılması,
• Bağış ve sponsorluk yapılması,
• Sözleşmelerin hazırlanması, imzalanması, takibi, arşivlenmesi,
• Müşterilere sözleşmeleri ya da ticari ilişkileri kapsamında ihtarname iletilmesi,
Amaçlarıyla işlenmekteyiz.
Mevzuat kapsamında yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve savunma hakkımızı kullanabilmek adına yalnızca gerekli olan kişisel verilerinizi işliyoruz.
Kişisel verilerinizi yalnızca ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi temin ediyoruz.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARIMI
Kişisel verilerinizi, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Vergi Daireleri gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşıyoruz.
Kişisel verilerinizi, organizasyonları gerçekleştirebilmek adına acentelere, organizasyonun lokasyonuna bağlı olarak yurt içinde ve yurt dışındaki organizasyon firmalarına aktarıyoruz.
Danışmanlık aldığımız hukuk büroları ve avukatlar ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar kişisel verinizi paylaşıyoruz.
Ürünleri size ulaştırabilmek adına gerektiği kadar verinizi kargo firmalarına aktarıyoruz.
Kişisel verilerinizi yasal işlemleri gerçekleştirmek için notere, hukuki taleplere karşı savunma hakkımızı kullanmamız gerektiğinde mahkemelere aktarabiliyoruz.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA HAKLARINIZ
Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili;
• Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
• Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek,
haklarına sahipsiniz.
Kişisel verilerinizin Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep edebilirsiniz. Talebinizi alarak somut duruma göre en uygun imha yönetimini seçeceğiz, bu konuda bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.
Başvurunuzda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücret almadan sonuçlandırmaya çalışacağız ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücreti sizden talep edebiliriz. Kurul’un belirlediği ücret tarifesine göre; başvurunuza yazılı olarak cevap vermemiz halinde on sayfaya kadar sizden ücret almayacağız ancak on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alabiliriz. Başvuruya cevabı CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında vermemiz halinde kayıt ortamının maliyeti kadar bir ücret talep edebiliriz.
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu isterseniz Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz ile detay@detaylab.com adresine e-posta göndererek veya Şirketin internet sitesinde bulunan başvuru formunu doldurup imzalamak ve şahsen kimliğinizi ispatlamak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Hatırlatmak isteriz ki, Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.
İLETİŞİM BİLGİLERİDetay Laboratuvar Cihazları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

E-posta adresi: detay@detaylab.com
http://www.detaylab.com
Mersis No: 293051046000001
Adres : Yenibaraj Mah. 68020 Sk. Keçeli Apt. No: 2 D: 1 – Seyhan / ADANA

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ
Detay Laboratuvar Cihazları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) bünyesindeki kişisel veriler, veri sorumlusu olan Şirket’in koruması altındadır. Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde muhafazasını sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ
Şirket olarak kişisel verilerinizi;
– aramızdaki sözleşmenin ifası,
– hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
– bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumlarında ve
– temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaati gereği işliyoruz.
Sizden ve/veya şirketinizi temsilen diğer yetkililerden/çalışanlardan talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin tarafınızdan ve/veya şirketinizin diğer yetkilileri/çalışanları tarafından bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi yoluyla veya internet sitesi üzerinden topluyoruz.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ
Sizin veya şirketinizi temsilen diğer yetkililerin/çalışanların; ad, soyadı, iletişim verileri, finansal verileri (banka bilgileri, fatura bilgileri vb.) ve gerekmesi halinde TC kimlik numarasından oluşan kişisel verilerini;
• Sözleşmelerin oluşturulabilmesi için gerekli bilgilerin elde edilebilmesi,
• Mal ve hizmet temini için teklif alınabilmesi,
• Aramızda kurulan sözleşmelerin uygulanabilmesi,
• Karşılıklı yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
• Aramızda iletişim kurulabilmesi,
• Sözleşmeler kapsamındaki mal ve hizmet alımının gerçekleştirilebilmesi,
• Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi,
• Kullandığımız program üzerinde kaydınızın oluşturulması,
• Sözleşmeler kapsamındaki yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi,
• Organizasyonların gerçekleştirilebilmesi,
• Şirket’in günlük ihtiyaçlarının karşılanabilmesi,
Amaçlarıyla işliyoruz.
Mevzuat kapsamında yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve savunma hakkımızı kullanabilmek adına yalnızca gerekli olan kişisel verilerinizi işliyoruz.
Kişisel verilerinizi yalnızca ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi temin ediyoruz.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARIMI
Kişisel verilerinizi, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Vergi Daireleri gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşıyoruz.
Yukarıda sayılan kişisel verilerinizi ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için bankalara aktarıyoruz.
Danışmanlık aldığımız hukuk büroları ve avukatlar ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar kişisel verinizi paylaşıyoruz.
Kişisel verilerinizi ihtarname gönderilmesinin gerekmesi durumunda notere, hukuki taleplere karşı savunma hakkımızı kullanmamız gerektiğinde mahkemelere aktarabiliyoruz.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA HAKLARINIZ
Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili;
• Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
• Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek,
haklarına sahipsiniz.
Kişisel verilerinizin Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep edebilirsiniz. Talebinizi alarak somut duruma göre en uygun imha yönetimini seçeceğiz, bu konuda bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.
Başvurunuzda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücret almadan sonuçlandırmaya çalışacağız ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücreti sizden talep edebiliriz. Kurul’un belirlediği ücret tarifesine göre; başvurunuza yazılı olarak cevap vermemiz halinde on sayfaya kadar sizden ücret almayacağız ancak on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alabiliriz. Başvuruya cevabı CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında vermemiz halinde kayıt ortamının maliyeti kadar bir ücret talep edebiliriz.
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu isterseniz Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz ile detay@detaylab.com adresine e-posta göndererek veya Şirketin internet sitesinde bulunan başvuru formunu doldurup imzalamak ve şahsen kimliğinizi ispatlamak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Hatırlatmak isteriz ki, Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Detay Laboratuvar Cihazları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

E-posta adresi: detay@detaylab.com
http://www.detaylab.com
Mersis No: 293051046000001
Adres : Yenibaraj Mah. 68020 Sk. Keçeli Apt. No: 2 D: 1 – Seyhan / ADANA