XT-2000i

XT-2000i –FFC, tam diferansiyel ve altın standart RET analizi

XT-2000i hematoloji analizöründe eşsiz floresans akış sitometrisi (FFC) teknolojimiz kullanılmaktadır. FFC teknolojisinde yalnızca hücre büyüklüğü değil RNA/DNA içeriği, hücre büyüklüğü ve iç hücre karmaşıklığı incelenir. Bunun sonucunda çarpıcı doğrulukta sonuçlar ve üstün WBC diferansiyeli elde edilir. Özel florokrom etiketleme sayesinde inceleme oranları ve geri dönüş süresi kısaltılır. XT-2000i kantitatif ve kalitatif (XT-2000i RET Master ile birlikte opsiyonel) retikülosit ölçümünü bir araya getirerek anemi tanısı ve eritropoietik durumun ardında yatan gerçek tabloyu ortaya çıkarır. Ayrıca sadece işaretlemek yerine opsiyonel olarak gerçek kantitatif IG sayımını sunar ve hidrodinamik odaklanma sayesinde RBC ve PLT parametreleri için çok hassastır.

Analizör kullanışlıdır ve özel iş akışınıza uyarlanabilir. Cihazın ekonomik reaktif tüketimini ve benzersiz Q işaretleri yoluyla tanı hassasiyetinin kendi laboratuvarınızın ihtiyaçlarına uyarlanabilmesini beğeneceksiniz. Ayrıca online kalite kontrolü için ağ iletişim sistemimize de bağlayabilirsiniz.

  • Yüksek kaliteli hematoloji analizi için floresans akış sitometrisi
  • RET ve IRF dâhil retikülosit analiziyle eritropoietik durumunun etkin olarak izlenmesinde altın standart teknoloji
  • Retikülosit analizinizi opsiyonel RET-He parametresi ile güçlendirin
  • IG sayımı (opsiyonel) ile mükemmel WBC diferansiyeli ve tanı etkisi
  • Ekonomik reaktif tüketimi

 

Floresans akış sitometrisi kullanılarak retikülositler matür eritrositlerden ve lökositlerden ayırt edilebilir. Bu hücreler arasındaki etkileşimi minimuma indirebilir ve matür ve immatür retikülositleri ayırt edip miktarlarını belirleyebilirsiniz.

Anemi sıklıkla fonksiyonel bir eritrosit bozukluğu olarak eksik değerlendirilir. Ancak miktar ve kalite ile bağlantılı retikülosit parametreleri tarafından sağlanan kombine bilgi anemi tanısının ardında yatan tablonun tamamını gösterir. XT-2000i bu bilgiyi, kurulu XT-2000i RET Master ile sunabilir. Hemoglobin değeri ve diğer RBC parametreleri ile karşılaştırıldığında, RET-He değer ve parametre kombinasyonları demir ve/veya eritropoietin tedavisi sırasında önemli ölçüde daha hızlı kontrol yapılabilmesini sağlar.

Analiz olanaklarınızı artırmak ve XT-2000i cihazınızı daha da çok yönlü bir cihaza dönüştürmek için, XT-PRO ile XT-IG Master ürünümüzü ekleyebilirsiniz. Analizörünüz artık diğer teknolojilerin sunduğu işaretleme işlevinden çok daha üstün klinik yararlılığıyla, klasik 5 parçalı diferansiyel ve gerçek immatür granülosit (IG) sayımı sunmaktadır. IG enflamasyon ve enfeksiyonların hızlıca tespit edilmesini destekler ve daha sonraki tedavileri izlemenize imkan verir. Aynı zamanda, çoğu durumda artık IG’yi manuel olarak saymanıza gerek kalmadığından simirlerin sayısını azaltmanıza da imkan sağlar.
XT-2000i çeşitli opsiyonlarla ve çeşitli konfigürasyonlarda temin edilebilir. Cihazı kendi laboratuvarınızın gereksinimlerine uyarlayabilirsiniz. Standart olarak, analiz edilen profile bakılmaksızın örnekler sabit 80 örnek/s hızında işlenir. Hızı yükseltmek için, Twin Configuration Manager uygulamamızı kullanarak ikinci bir cihazı tek bir IPU’ya bağlayabilir ve verimi saatte 160 örneğe çıkarabilirsiniz. Bir STAT işlevi acil örnekleri hemen analiz etmenize olanak sağlar.

Örneğe özgü seçici test işlemi reaktif tüketimini gerçek analiz gereksinimlerine uyarlar. Sistem, barkod sistemi olmadan offline olarak çalıştırıldığında bile, çalışma listesi işlevini kullanarak seçici örnek analizini sürdürebilirsiniz.

Sürekli örnek besleyen kapak delme özellikli 50 tüplük bir otomatik numuneleyici müdahalesiz bir otomasyon olanağı sunar. İster manuel ister otomatik barkod okuyucu kullanılsın, cihazın yeterli pozitif örnek tanımlaması güven verir.

Laboratuvarlarda alan çok önemli olduğundan, bu cihazın kapladığı ve işgal ettiği yeri azaltmanın yollarını aradık. Küçük lazeri, akıllı reaktif kullanımı ve düşük aspirasyon hacmi (manuel modda sadece 85 μl) sayesinde, bu gerçek 5 parçalı diferansiyel analizörü sınıfının en kompakt ürünlerinden biridir.
İsteyeceğiniz en son şey makinelerinizin hazır hale gelmesini beklemektir. Verimli yarı-iletken lazeri sayesinde, XT-2000i ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazırdır. Cihazınızın uzun süre dayanmasını sağlamak için üretimde sadece yüksek kaliteli bileşenler kullanırız. Ve ayrıntıya gösterdiğimiz dikkatten dolayı, vücut sıvıları analiz edilirken dahi cihazın sürekli sorunsuz çalışacağına güvenebilirsiniz.

Sizin veya personelinizin yapması gereken tek günlük bakım işlemi, günün sonundaki tam otomatik kapatma işlemi için temizlik reaktifinin uygulanmasıdır.