XE-2100

XE-2100 – Altın standardı sonuçlar ve tanılar. Süper hız.

XE-2100 diferansiyel analizörümüz, hematoloji alanında neden dünya lideri olduğumuzun çok güzel bir örneğidir. Floresans akış sitometrisi analiz teknolojisi daha önce hiç elde edilmemiş düzeyde doğruluk ve hassasiyet sunmaktadır. Saatte 150 örneği bulan işlem kapasitesiyle son derece hızlı olduğundan, sonuçları daha hızlı iletebilir ve laboratuvarınızın üretkenliğini büyük ölçüde artırabilirsiniz. Bu durum hastalar için iyi olduğu kadar, işletmenizin kârlılığı için de iyidir.

Cihazlarımızın doğruluğu ve klinik yararlılığı dünya çapında bilinmektedir. XE-2100 standart 5 parçalı diferansiyele ek olarak NRBC sayımını sağlayan ilk analizördür. Eritrositlere yönelik yüksek kaliteli standart parametreler aneminin tespit edilmesini ve taranmasını daha kolay hale getirir. RBC/PLT kanalında bulunan hidrodinamik odaklama teknolojisi sayesinde, ICSH referans değerine uygun hematokrit değerleri ve bir eritrosit parametre profili sunar. Bu doğruluk ve çok yönlülük düzeyi, klinik yararlılığın artırılmasına ve hasta desteğinin iyileştirilmesine olanak sağlar.

 

  • Yüksek kalitede hematoloji analizi için floresans akış sitometrisi, çok çeşitli parametreler ve mükemmel WBC diferansiyeli
  • Kısa sonuç verme süresiyle son derece hızlıdır
  • Retikülositler için altın standardı teknoloji (RET, IRF, RET-He opsiyonel)
  • Tanı etkisine sahip değerli bilgiler –immatür granülositler (IG) ve immatür trombosit oranı (IPF, opsiyonel)
  • Toplam laboratuvar çözümü olarak genişletilebilir ve online kalite kontrolüyle proaktif kullanıcı desteği sunulur

40 yılı aşkın süredir ürettiğimiz hematoloji analizörlerimiz içinde bu cihaz en iyilerden biridir. Tüm laboratuvarlarda en önemli nokta patolojik örnekleri tespit edebilme yeteneğidir. XE-2100 daha önce görülmemiş düzeyde doğruluk ve güvenilirlik sunmak amacıyla çeşitli teknolojileri bir araya getirmektedir.

Otomatik lökosit diferansiyel teknolojisi, simir incelemelerinin sayısını önemli ölçüde azaltmanıza yardımcı olur. Lökosit diferansiyellerine yönelik yenilikçi floresans akış sitometri teknolojisi, daha önce hiç elde edilmemiş düzeyde, eşsiz doğruluk ve hassasiyet sunmaktadır. Ve eritrosit bozukluklarının taranmasına yönelik tam parametre paneli, eritrositlere yönelik yüksek kaliteli standart parametrelere dayanmaktadır.

XE-2100’de, RBC/PLT kanalında hidrodinamik odaklama gibi çığır açıcı diğer teknolojiler de bulunmaktadır. Bu sayede, ICSH referans yöntemleriyle mükemmel bir korelasyona sahip hematokrit değeri ve hassas bir eritrosit parametre profili elde edilmektedir. Ve bazofiller nadir olayların tespiti için ayrı bir kanalda tanımlandığından, sonuçlar yüksek bir çoğaltılabilirlik seviyesi sunmaktadır.

XE-2100 sonuç verme sürelerini gerçekten minimuma düşürür ve etkileyici iş hacimlerine ulaşır. CBC+DIFF+NRBC profilinde saatte 150 örneğe ulaşan bir hız sunar ve total hücre profilleri bile yaklaşık 110 örnek/s hızlarında işlenir.

XE-2100 standart 5 parçalı diferansiyele ek olarak doğru NRBC sayımını sağlayan ilk analizördür. FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu) rapor edilebilir İmmatür Granülosit (IG) ölçümü için referans yöntem ile mükemmel korelasyon elde edildiğini doğrulamıştır. Alt popülasyonlar arasında daha iyi bir ayrım olduğundan, sizin veya personelinizin iş yükü önemli ölçüde azaltılabilir.

Barındırdığı çeşitli teknolojiler, tanı güvenliği ve iş hacmi sayesinde, XE-2100 üretkenliğin ve klinik yararlılığın artırılmasına yardımcı olabilir ve hemen her laboratuvarın kârlılığını yükseltebilir.

NRBC sayımı
XE-2100 hassas ve doğru NRBC sayımı sunar. İşaretlemek yerine sayım yaptığından, ayrı bir kanal ve özel ayrılmış bir reaktif sistemi kullanarak WBC sayımının ve WBC diferansiyel sayımının doğruluğunu artırır. Bu özellik küçük çocuklar ve yeni doğan bebekler ve çeşitli kan hücresi bozuklukları için faydalıdır. Görsel mikroskopi yoluyla zahmetli WBC sayımı düzeltme işlemine gerek duymayacağınızdan, siz veya laboratuvar personeliniz mikroskop başında daha az zaman harcayacaktır.

RET-He ölçümü
Kantifikasyon ile belirlenen artan retikülosit konsantrasyonu sadece kemik iliğinin uyarıma yanıt vermeye başladığını gösterir. Yeni retikülositlerin normal büyüklükte olup olmadığını göstermediği gibi, hemoglobin içerikleri hakkında da bilgi vermez. Bu hücrelerin ‘kalitesini’, yani HGB içeriğini de ölçmeniz gerekebilir. XE-2100 retikülositlerin hemoglobinizasyonunu ölçebilir (opsiyonel). Bu da, demir eksikliğini değerlendirmede ve tedavisini izlemede kullanılabilen hematolojik indeksleri elde etmenizi sağlar. Örneğin, fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan demir eksiklikleri arasında ayrım yapabilirsiniz.

İki PLT tespit yöntemi (empedans ve floresans)
Örneklerin büyük bölümünde, trombositler empedans yöntemiyle doğru şekilde sayılırlar. Büyük trombositler veya eritrosit parçacıkları içerenler gibi bazı patolojik örneklerde, floresans sayımı daha doğru olduğundan, bu sayıma öncelik verilir. Sizin için bu seçim otomatik bir değişim algoritması tarafından yapılır.

İmmatür retikülosit oranı (IRF)

XE-2100’de, IRF MFR + HFR’nin total retikülosit sayısına oranıdır. Bu parametre kemik iliği supresyonunun ve eritropoiez geri kazanımının tahmininde önem kazanmaktadır.

Trombopoietik kemik iliği aktivitesinin anlamlı bir değerlendirmesi
İmmatür trombosit oranı (IPF%), toplam trombosit sayımının yüzdesi olarak bildirilir. Trombosit üretim durumunun hızlı bir şekilde bildirilmesini sağlar. Periferik kanda bulunan retiküle trombositlerin sayısı trombopoiez hızının bir belirtisidir. Reaktif kemik iliği, artan retiküle trombosit değerini sunmaktadır. Bu bilgi teşhis uzmanlarının, trombositopeninin kemik iliği yetersizliğinden mi yoksa periferik kanda artan trombosit yıkımından veya kaybından mı kaynaklandığını ayırt etmelerini sağlar. IPF% değerinin analizi, trombosit sayımında ikinci bir boyut sağlar.

Hemopoietik sistem aktivitesinin anlaşılması
Pek çok klinik durumda, retikülosit diferansiyelinin doğru olarak belirlenmesi tedavinin başarısının ilk sonuçlarını ortaya çıkarır. Örneğin, XE-2100 hasta yönetiminde yeni klinik alanlar açan doğru ve değerli IRF bilgileri sunar. Retikülosit diferansiyelinin yanı sıra eritrosit profili eritropoietik sistem durumunu daha iyi değerlendirmenize yardımcı olur.

Periferik kan kök hücre toplama işlemine giren hastalar izlenirken, IMI kanalı en düşük miyeloid öncül konsantrasyonlarını bile tespit ederek HPC sayımlarını (opsiyonel) hızlı ve güvenilir şekilde sağlamak için kullanılabilir.

XE İkiz Sistemi
Windows tabanlı bir kullanıcı arabirimi olan IPU (bilgi-işlem ünitesi), Twin Configuration Manager (TCM-İkiz Konfigürasyon Yöneticisi) uygulamasını çalıştırarak bilgileri hem tek bir XE-2100’den hem de iki XE-2100’den yönetebilir. Yazılım ekranlarını siz tanımladığınızdan, kullanıcı arabirimini de laboratuvarınızın gereksinimlerine uyarlayabilirsiniz.

XE-Alpha N
XE-2100 ile bir SP-1000i lam hazırlama/boyama ünitesini bir taşıyıcı sistemi aracılığıyla birleştirerek tek bir masaüstü cihaz oluşturabilirsiniz.

HST-N ve EXPERTline
Ağ arabirimleri sayesinde XE-2100 laboratuvar otomasyonuna dâhil edilebilmektedir.

XE-2100’in sezgisel yazılımı hastaların ve örnek bilgilerinin yönetimini önemli ölçüde kolaylaştırır. Tüm aktiviteler artık sistemde tanımlanan herhangi bir seviyedeki herhangi bir personel tarafından gerçekleştirilebildiğinden, esnekliğinizi artırabilirsiniz. Yazılım ekranlarının düzenini siz tanımladığınızdan, kullanıcı arabirimini de laboratuvarınızın gereksinimlerine uyarlayabilirsiniz.

Günlük kalite kontrol sonuçlarının yönetimini daha da basitleştirmek için, XE-2100 ve
e-CHECK (XE) kullanımı Sysmex’in uluslararası harici kalite güvence sistemi olan SNCS IQAS Online’a erişmenize de olanak sağlar.

Bu üstün İnternet tabanlı harici kalite kontrol hizmeti, analizörünüzün kalite kontrol verilerini aynı tipten diğer sistemlerden toplanan akran grup verileriyle her gün karşılaştırarak cihazınızın performansını değerlendirir.

XE-2100 analizörünü kendi özel gereksinimlerinize uyarlayabilirsiniz. Sysmex’in XE-PRO adlı gelişmiş klinik parametre yazılımı, Patient Information Manager’ın (PIM-Hasta Bilgi Yöneticisi) kapsamını genişleterek iş akışını esnekliğini ve parametre çeşitlerini artırır. Reaktif yönetimi, kalite kontrol verilerinin yönetimi, genişletilmiş elektronik veri çıkışı gibi alanları kapsar ve cihazı daha esnek hale getirir.

Önemli bir diğer nokta da, XE-2100 cihazınızın ölçebildiği parametre çeşitlerini çoğaltan modüller de ekleyebilmenizdir. Bu gelişmiş klinik parametreler arasında IG sayımı, IPF, RET-He ve HPC analizi yer almaktadır. Bazı parametreler daha yeni modellerde standart olarak sunulmaktadır.

Teknolojiler

Floresans akış sitometrisi: WBC DIFF, IG, NRBC, RET, IRF, PLT-O

DC sheath flow: RBC, HCT, PLT

RF/DC method: HPC

cyanide-free SLS method: HGB

Tanısal parametreler

WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, IG (%, #),

NEUT (%, #), LYMPH (%, #), MONO (%, #), EO (%, #), BASO (%, #),

NRBC (%, #), RDW-SD, RDW-CV, MPV, P-LCR, PDW, PCT, RET (%, #),

LFR, MFR, HFR, IRF, PLT-O

Araştırma parametreleri: DİĞER (%,#)

Opsiyonel parametreler

HPC, RET-He, IPF

Dağılım grafikleri

WBC differential channel scattergram

WBC/BASO channel scattergram

NRBC channel scattergram

IMI channel scattergram

RET channel scattergram

PLT-O scattergram

Hız

stand-alone: 150 numune/saat (max.)

İkiz konfigürasyon: 300 numune/saat (max.)

Numune Hacmi

130 μL/200 μL (açık/kapalı mod)

40 μL kapiler mod için

Veri saklama

10,000 samples incl. graphics

5,000 patients/1,000 orders

Kalite Kontrol

20 KK dosyası, 300 veri noktası

1 XbarM dosyası

opsiyonel: günlük dış kalite kontrol IQAS Online

Arayüzler

LIS (serial)

grafik yazıcı (paralel)

ağ (gigabit ethernet)

SUIT (Sysmex Universal Interface)

USB, hafıza diski

Seçenekler

XE-RET Master, XE-IPF Master and XE-HPC Master

Konfigürasyonlar

stand-alone (PIM),

ikiz (TCM) veya Sysmex otomasyon conteptinin bir parçası

Boyutlar/Ağırlık

w x h x d [mm]/[kg]

706 x 711 x 535/81 (ana ünite)

706 x 711 x 912/93 (örnekleyici ile birlikte ana ünite)

195 x 333 x 395/16 (pnematik ünite)

315 x 75 x 335/6 (IPU: bilgi işlem ünitesi)